SĘP SANOK

STRONA GŁÓWNA      O NAS      GALERIA      EDUKACJA      HUMOR      KALENDARZ POLOWAŃ      KONTAKT

  

dvsd

Historia koła w zdjęciach

   Koło Łowieckie „Sęp” jest jednym z najmłodszym kół  w okolicy i założone zostało w 1953r z pierwotną siedzibą w Zarszynie (kolejnymi siedzibami koła były Jaśliska, Sanok i obecnie Niebieszczany). Założycielami koła byli koledzy: Władysław Twardy, Bronisław Twardy, Jan Mendofik, Jan Dufrat, Władysław Ryż, Teodor Ukryńczuk, Andrzej Warchoł, Kazimierz Klekawka, Stanisław Ziobro, Stanisław Burczyk, Stefan Zimny, Adolf Barzyk. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Prezes: Władysław Twardy, Łowczy: Władysław Ryż, Sekretarz:  Kazimierz Klekawka, Skarbnik: Andrzej Warchoł. Na początku koło liczyło 12 członków. Jednak same początki działalności koła były bardzo trudne. Kraj zniszczony wojną cechowała słaba gospodarka, łowiska charakteryzowały się bardzo małą ilością zwierzyny, a kwitnące w tym okresie kłusownictwo nie sprzyjało rozwojowi  zwierzostanów. Jednak nie zniechęciło to garstki osób zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem łowiectwa w tym rejonie do zjednoczenia swoich sił, celem prowadzenia gospodarki łowieckiej. W kolejnych latach po założeniu, do koła przybywali kolejni członkowie i w latach 60-tych na listach  członków było ich ponad 30-tu, angażując swe siły w doskonalenie gospodarki łowieckiej. Po dekrecie z 1952r, który nakazywał tworzenie obwodów łowieckich i wydzierżawienie ich przez Powiatowe Rady Narodowe,  koledzy wydzierżawili  2 obwody łowieckie, w dwóch odrębnych  i znacznie oddalonych lokalizacjach, ale w rejonach zamieszkałych przez członków koła co w tym czasie było bardzo ważne. Obiektem dzierżawy były tereny: pierwszy obwód: na pięknym obszarze Beskidu Niskiego, zwanego często  Beskidu Dukielskiego, wtedy w powiecie Krosno na terenie Nadleśnictwa Jaśliska obwód nr 54 (później nr 213, 214, obecnie 200) o powierzchni 8870 ha, w tym na terenie leśnym 5420 ha, który dzierżawiło do roku 1976. Był to obszar o niezwykle interesującej historii, która właśnie w sposób zasadniczy wpisała się na bogactwo obfitości przyrody, w tym łowieckich dla tych terenów. W swoim zasięgu podzielony był umownie na 7 łowisk: Lipowiec, Wola Niżna, Rudawka, Szkółki, Szklary, Szachty i Moszczaniec. W  miarę upływu czasu zmian ustrojowych, wprowadzania nowych form ochrony przyrody obszar tego terenu zmieniał i przechodził w ręce różnych dzierżawców. Drugi obwód w powiecie bieszczadzkim na terenie Nadleśnictwa  Lesko obwód nr 228 o powierzchni 6620 ha, w tym na terenie leśnym 1860 ha, który koło dzierżawi do dnia dzisiejszego.

   Z okazji 30-lecia powstania wydano w 1983r okolicznościowy medal, który zaprojektował i wykonał Zenon Tarnawczyk z Sanoka.

sww

   Jubileusz 35-lecia koła uczczono wydaniem w 1988r medalu z napisem „ 1953-1988 35 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO SĘP w Sanoku” .  Wzór medalu opracował Zenon Tarnawczyk, a medale wykonano w przedsiębiorstwie „Stomil ‘’w Sanoku.

 

swx

 

   W 1993r przypadało 40-to lecie powstania koła. Dla uczczenia jubileuszu wydano medal, którego wór opracował zarząd koła, a który wykonała firma „ Metaloplast” w Łodzi .

sdv

   Z okazji Jubileuszu 45-lecia koła wydano szklany kufelek w postaci myśliwskiego rogu. Jego projekt opracował zarząd koła, a wykonały go krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie.

ascas

   Z okazji jubileuszu 50 –lecia koła wydano odznakę okolicznościową, w której wzór opracował zarząd koła, a wykonała firma „ Metaloplast” w Łodzi.

sdvsd

   W 2008 r obchodzono w kole jubileuszowe 55-lecie działalności. Z tej okazji wydano okolicznościowa odznakę, której wzór opracował zarząd koła, a którą wykonała firma grawerska w Przemyślu.

dcd

  Jubileusz 55-lecia koła i uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się w dniu 27.09.2008 w wiejskim domu kultury w Niebieszczanach.  Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, podczas której kapelan myśliwych okręgu krośnieńskiego ks. Prałat Eugeniusz Dryniak poświecił sztandar ufundowany przez członków koła. Akt nadania oraz wręczenie sztandaru dokonał członek NRŁ, a jednocześnie prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Krośnie Franciszek Maresz. Część oficjalna odbyła się w WDK- Niebieszczany, na której prezes ORŁ Franciszek Marecz wraz z łowczym okręgowym Januszem Kowalewskim wręczyli kolegom: Januszowi  Bobikowi, Ryszardowi Bobikowi oraz Wacławowi Cyganik brązowe medale zasługi łowieckiej.

dsvsd       dffd

W roku 2013 koło obchodziło 60-cio lecie powstania.

60

   Obecnie koło dzierżawi obwód łowiecki nr 192pk (dawne 27KS) położone w województwie podkarpackim na terenie gmin Sanik i Zagórz; na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Lesko i prywatnych właścicieli w tym Leśną wspólnotę wsi Prusiek i Zagórz. Obwód ma charakter polno-leśny.

    powierzchnia całkowita -7004ha
    powierzchnia użytkowa-  4606 ha
    lesistość (%)- 23,4
    nadleśnictwo- Lesko
   województwo: podkarpackie
   powiat- sanocki

   Przebieg granicy: Granica północnowschodnia biegnie droga Zarszyn-Sanok od styku z drogą Pisarowce –Markowce prze Sanok do rzeki San, po czym nurtem rzeki San od przecięcia się z drogą Sanok-Olchowce do ujścia rzeki Osława do Sanu. Granica południowowschodnia biegnie nurtem Osławy od jej ujścia do rzeki San aż do przecięcia się z drogą Lesko-Sanok, następnie drogą biegnącą przez miejscowości Skowronówka, Poraż, Niebieszczany, Prusiek, Markowce, dalej do miejscowości Pisarowce.

  Obecnie koło liczy 33 członków, 32-macierystych i 1- członek niemacierzysty. Pomimo polno-leśnego charakteru, dopisuje w nim zwierzyna gruba licznie sarna, której pozyskanie wynosi do 60 szt, dzika którego pozyskujemy do 5 szt, zadomowił się też ostatnio jeleń (pozyskanie 2-3 szt.), zaś ze zwierzyny drobnej występuje lis, borsuk, kuna, zając i ptactwo: bażant, kuropatwa, kaczka, słonka, można tu również spotkać żbika, wilka, rysia, bobra, i łosia, które w historii koła też zaznaczyły swoją obecność.

  Koło prowadząc gospodarkę łowiecką inwestowało i nadal inwestuje w budowę paśników dla zwierzyny płowej, budek dla kuropatw, podsypów dla bażantów. Dzisiaj już są namacalne efekty tych zabiegów. Dbałość o łowiska przejawia się także akcjami sadzenia lasu we współpracy z Nadleśnictwem Lesko, szkołami (pomagają nam uczniowie ze szkół podstawowych w Niebieszczanach, Prusieku, Zahutyniu i Sanoczku. Ponadto dużą dbałością o łowisko pod kątem zdrowotności zwierzyny przejawiamy przy bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sanoku. Na szczęście dzięki dobre gospodarce nie ma problemów z chorobami w łowisku.

  Myślistwo to nie tylko polowania, gospodarka łowiecka ale także koleżeństwo, jedność działania jego członków i podtrzymywanie tradycji polowania, gospodarka łowiecka, ale także koleżeństwo, jedność działania jego członków i podtrzymywanie tradycji i kultury łowieckiej. Tradycją kultywowaną przez koło od wielu lat, są polowania Hubertowskie czczące naszego patrona św. Huberta, polowania wigilijne i noworoczne, gdzie wspólnie z kolegami miło i sympatycznie spędzamy czas.